Adatvédelmi tájékoztató

JULIANUS TOURS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az Ön adatainak védelme kiemelt fontosságú a Julianus Tours Kft. számára. Ez a dokumentum a www.julianus-tours.hu (“Honlap”), illetve a Julianus Tours Kft. által biztosított egyéb szolgáltatások adatkezelési gyakorlatát ismerteti. A Honlapra és az egyéb szolgáltatásokra összefoglaló néven “Szolgáltatás”-ként hivatkozunk.

 

Az adatkezelő, a JULIANUS TOURS Kft. (Székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8, továbbiakban “Julianus Tours”, “Szolgáltató”, “Adatkezelő”).

 

1. Az Adatkezelési szabályzat elfogadása

Vállalkozásunk működtetéséhez és szolgáltatásaink nyújtásához bizonyos információkra, adatokra van szükségünk. Az Adatkezelési szabályzat elfogadásával biztosít minket arról, hogy elolvasta és megértette az adatkezelési gyakorlatunkat és azt, hogy miként gyűjthetjük és használhatjuk az Ön adatait.

Ha Ön nem ért egyet az Adatkezelési szabályzatunkkal, kérjük, ne vegye igénybe szolgáltatásainkat.

 

2. Milyen adatokat gyűjtünk?

A Szolgáltatás használata során különböző módokon gyűjthetünk, illetve kérhetünk be Öntől adatokat. Bizonyos információk megosztásáról Ön dönthet, de kérhetjük olyan adatok megadására is, amelyek elengedhetetlenek a Szolgáltatás használatához.

 

Az Ön által megadott adatok egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.. évi CXII. törvény („Adatvédelmi Törvény”) szerinti ‘Személyes Adat.’

 

Jelentkezés során bekért adatok: Bármely Julianus Tours Kft. által szervezett útra való jelentkezés esetén Önnek nevet, személyes adatokat (igazolványszámok, születési hely és idő) illetve kapcsolattartási adatokat (cím, telefonszám, e-mail cím) kell megadnia. Bizonyos esetekben Szolgáltatásunk biztonságának megőrzése és az utazások zökkenőmentes lebonyolítása érdekében olyan dokumentumokat kérhetünk be, amelyek alkalmasak a személyazonosság illetve a lakcím igazolására.

Ezeket a dokumentumokat a Szolgáltatás igénybevételét követően is bizalmasan kezeljük.

 

Hírlevél feliratkozás: Olyan személy is megoszthat velünk személyes adatokat, aki még nem használta Szolgáltatásainkat. Például hírlevélre történő feliratkozáskor vagy ügyfélszolgálatunkkal történő kapcsolatfelvételkor az ügyfél e-mail címet ad meg. Ezekre az adatokra azért van szükség, hogy eleget tudjunk tenni a látogató kérésének, úgy mint hírlevél kiküldése vagy ügyfélszolgálati válasz fogadása.

 

Egyéb információk: További adatokat oszthat meg velünk akkor, amikor űrlapot tölt ki, kérdőívekre válaszol, visszajelzést küld számunkra, illetve promóciókban vesz részt.

 

3. Adatok felhasználása, továbbítása, közzététele

Az Önről gyűjtött adatokat különböző célokra használhatjuk fel. Az adatkezelés az alábbi jogalapoknak megfelelően történik:

 

Szerződés betartása, szolgáltatás biztosítása: A személyes adataira szükségünk lehet a közöttünk levő szerződés betartásához, illetve hogy biztosítani tudjuk Önnek a szolgáltatásainkat.

 

Hozzájárulás: A személyes adatainak felhasználásához kérhetjük az Ön hozzájárulását például

annak érdekében, hogy azokat marketing célokra használhassuk fel. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

 

Indokolt esetek: Indokolt esetekben felhasználhatjuk személyes adatait, például arra, hogy

fejlesszük, javítsuk szolgáltatásaink működését, és hogy a lehető leghasznosabb tartalmakkal

találkozzon weboldalunkon, e-mail értesítőinkben, hírleveleinkben. Továbbá felhasználhatjuk

személyes adatait adminisztratív, illetve jogi okokból is.

 

A rendelkezésünkre álló adatokat felhasználhatjuk azonosítási, hitelesítési, számlázási és fizetési okokból. Továbbá az információkat a Julianus Tours Kft-vel folytatott vita rendezésére is felhasználhatjuk. Hasonló okokból Szolgáltatásainkat promotáló hirdetéseket futtathatunk különböző platformokon, beleértve a Facebook hirdetési rendszerét.

 

Adatszolgáltatás közreműködő partnereink felé: Az utazások lebonyolításának részeként bizonyos információkat meg kell osszunk a szervezésben résztvevő közreműködő partnereinkkel. A megosztott információk lehetnek többek között a résztvevők neve, személyes adatai, igazolványszáma, címe, telefonszáma. Mivel ez a folyamat Szolgáltatásunk fontos része, ezt meg kell tennünk az Utazási Feltételekben foglalt kötelességeink teljesítésének céljából.

 

Törvényileg előírt okok, biztonság: Emellett egyes esetekben jogi viták kezeléséhez és megoldásához is szükségünk lehet az Ön adataira. Ezek lehetnek például jogviták, törvényi és szabályozó szervek általi vizsgálatok, vagy az Utazási Feltételek betartatására tett erőfeszítések. Ezt kizárólag olyan mértékben tesszük meg, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Üzleti partnerek: Számos üzleti partnerrel dolgozunk együtt, hogy elősegítsék vagy fejlesszék

Szolgáltatásunk működését. Ez jelentheti azt is, hogy az ő szolgáltatásaik beépülnek a mi

Szolgáltatásainkba, vagy a Julianus Tours Szolgáltatásai épülnek be ezen partnerek weboldalába és/vagy alkalmazásaiba. Amikor egy üzleti partnerünktől szolgáltatást vesz igénybe, bizonyos adatait továbbítanunk kell az üzleti partnernek, kizárólag olyan mértékben, amelyek szükségesek a szolgáltatás teljesítéséhez. Amikor Ön egy üzleti partnerünk szolgáltatását veszi igénybe, kérjük olvassa el az ő adatvédelmi irányelveiket is, ami tájékoztatást ad arról, hogy miként kezelik az Ön adatait.

 

 

Összesített adatok: Partnereinkkel megoszthatunk összesített adatokat is. Ennek során a

felhasználóinktól származó adatokat úgy összesítjük, hogy azok a továbbiakban már nem alkalmasak felhasználóink azonosítására. Ezek marketing és hirdetési célokra kerülnek felhasználásra.

 

Harmadik felek: Kérjük vegye figyelembe, hogy amikor harmadik fél szolgáltatását veszi igénybe, akkor az adatai az ő adatkezelési gyakorlatának megfelelően kerülnek felhasználásra. Minden olyan kérdésre, amely az Ön adatainak kezelését érinti, a harmadik fél tud megfelelő tájékoztatást adni.

 

Ezek a tevékenységek azon jogos érdekünket szolgálják, hogy olyan marketing tevékenységet

folytassunk, amelyekkel Önt érdeklő termékeket és szolgáltatásokat ajánlhatunk a figyelmébe. Kérjük vegye figyelembe, hogy bármikor kérheti adatainak ilyen célokra történő felhasználásának tiltását.

 

Ezek az adatkezelési irányelvek nem terjednek ki azon harmadik felek tevékenységeire, amelyeket a Szolgáltató nem tulajdonol, nem kontrollál vagy olyan személyek tevékenységére, akik nem állnak a Szolgáltató alkalmazásában vagy irányítása alatt. Ezen adatkezelési gyakorlatokért a Julianus Tours nem felel és azokért nem tehető felelőssé. Javasoljuk, hogy tekintse át ezen szolgáltatók adatkezelési nyilatkozatát.

 

4. Kommunikáció

A Julianus Tours időnként kapcsolatba léphet Önnel. Elsősorban ezeket az üzeneteket e-mail formájában juttatjuk el Önnek, ezért fontos, hogy olyan naprakész e-mail címet adjon meg kapcsolattartási adatként, amelyen keresztül elérhetjük Önt. Amennyiben ehhez hozzájárult, egyéb kommunikációs csatornákon is felvehetjük Önnel a kapcsolatot (telefon, sms, posta) ügyfélszolgálati segítségnyújtás céljából vagy hogy olyan szolgáltatásokat ajánljunk a figyelmébe, amelyek érdekelhetik Önt.

 

5. Biztonság

Személyes adatainak védelme fontos számunkra. Emiatt különös tekintettel vagyunk arra, hogy az Ön Személyes Adatának kezelése során megakadályozzunk minden jogellenes illetve illetéktelen eljárást. Minden szükséges óvintézkedést megteszünk annak érdekében, hogy alkalmazottaink az Adatvédelmi Jogszabályokban foglalt kötelezettségeiknek eleget tegyenek.

(Hatályos jogszabály: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény)

 

6. Az Ön jogai

Személyes adatok kezelése: Adatai törlését, módosítását, kiegészítését bármikor kérheti tőlünk az ügyfélszolgálatunk felkeresésével.

 

Adatmegőrzés: A Julianus Tours addig őrzi meg az adatait, amíg azok szükségesek az adatkezelési irányelveink betartásához, a Szolgáltatásunk biztosításához, illetve addig, amíg nem kéri személyes adatainak törlését. Továbbá megőrizhetjük és felhasználhatjuk az adatait oly mértékben, amellyel jogi kötelezettségeinknek eleget tudunk tenni.

 

 

7. Hozzájárulás visszavonása

Bizonyos esetekben korlátozhatja, hogy milyen módon használjuk fel a személyes adatait, illetve hozzájárulását visszavonhatja, ha ügyfélszolgálatunkat felkeresi, meghatározva, hogy mely hozzájárulását kívánja visszavonni. Kérjük vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti tevékenységek jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását követően nem használjuk fel ezen célokra a személyes adatait, kivéve ha az törvényileg rögzített kötelességünk vagy jogi okokból szükséges. Azon esetben, amikor az adatait marketing célokra használjuk fel, az ügyfélszolgálatunkat felkeresve bármikor lehetősége van hozzájárulásának visszavonására.

 

8. Változtatások

Az Adatvédelmi nyilatkozatot időnként módosíthatjuk. A lényeges változtatásokra a következő módok valamelyikén hívjuk fel a figyelmét: értesítőt küldünk Önnek pl. e-mail formájában, illetve a változásokat közzétesszük Honlapunkon.

Javasoljuk, hogy időnként látogasson vissza és ellenőrizze az esetleges módosításokat.

 

9. Elérhetőség

Amennyiben bármilyen észrevétele, javaslata van az Adatkezelési nyilatkozattal vagy a Julianus Tours adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a julianustours@t-online.hu email címen keresztül.

 

Julianus Tours Kft.

2018. május 22.

 


-- Letöltés PDF formátumban --